ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletโปรโมชั่นใหม่
dot
dot
bulletสติกเกอร์ติดรถยนต์
bulletการจดทะเบียนเปลี่ยนสีรถ
bulletSticker แต่งลายหลังคารถ
bulletสติกเกอร์แต่งลายรถ
dot
dot
bulletป้าย ผ้าใบ ไวนิล อิงค์เจ็ท
dot
dot
bulletดูอุปกรณ์ทั้งหมด
bulletPOPUP,BACKDROP,PULLFRAME
bulletBROCHURE HOLDER
bulletROLL UP
bulletPOP UP BOX
bulletEXHIBITION SET
bulletธงญี่ปุ่น
bulletPAINTING HOLDER
bulletTHREE-SIDE LIGHT BOX
bulletTWIN LIGHT BOX
bulletL-STAND
bulletT-STAND
bulletX-STAND, X-BANNER DISPLAYS
bulletDouble-(Single)-Side-A-Fram
bulletLight Box Studio สตูดิโอถ่ายภาพเคลื่อนที่
bulletY-Stand With Tank
bulletโต๊ะชวนชิม
bulletอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย
dot
dot
bulletธงญี่ปุ่น J-Flag
bulletx-stand
bulletเช่าหญ้าเทียม
bulletอุปกรณ์ที่4
dot
dot
bulletBanner Indoor & Outdoor
dot
dot
bulletInkjet สำหรับผู้มีไอเดียประดิษฐ์สตูดิโอถ่ายภาพและผู้สนใจทั่วไป
dot
dot
bulletแสดงผลงานที่เราเคยทำมา
bulletไอเดียรูปแบบการจัดแสดงสินค้า
dot
dot
bulletผลิตภัณฑ์ใหม่
dot
dot
bulletสินค้าอื่นๆ
dot
dot
bulletความรู้เรื่องภาษีป้าย
dot
dot
bulletแลก LINK กันนะครับ
dot
dot
bulletกลับสู่หน้าแรก
dot
dot
bulletติดต่อกับเรา
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
วิธีจดทะเบียนเปลี่ยนสีรถ

อัพเดทกฎหมายใหม่

ระเบียบกรมการขนส่งทางบก

ว่าด้วยการกำหนดสีและลักษณะของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่2 พ.ศ.2560)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   


“ข้อ ๕/๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสีของรถไม่ว่าจะดำเนินการด้วยวิธีใด ๆ เช่น การติดสติกเกอร์ ฟิล์ม หรือคาร์บอนเคฟล่า เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถพิจารณากำหนดสีรถให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕ เว้นแต่กรณีการติดสติกเกอร์ ฟิล์ม หรือวัสดุอื่นใด เพื่อการโฆษณาหรือตกแต่งรถ เป็นรูปภาพ ข้อความ ตัวอักษร และลวดลายต่าง ๆ เพิ่มเติมบนสีรถในภายหลัง ไม่ต้องกำหนดเป็นสีรถ”

 

 

ถ้าต้องการเปลี่ยนสีรถยนต์ให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สามารถทำได้เพียงแค่ไปจดแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ที่ กรมขนส่งทางบก

โดยตามกฎหมายมีข้อกำหนดว่าหากการเปลี่ยนสีรถยนต์มีมากกว่า 30% ของพื้นที่สีรถทั้งหมด

เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ต่อกรมขนส่งทางบก แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนสีเฉพาะส่วน

โดยมีพื้นที่ไม่ถึง 30% ของพื้นผิวรถยนต์ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้ง เช่นการเปลี่ยนสีเฉพาะส่วนหลังคา,      ฝากระโปรงหน้า แบบนี้ไม่ถึง 30% ไม่ต้องจดแจ้ง

 

  ส่วนวิธีในการจดแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์นั้น สามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เรานำรถเข้าไปรับการตรวจสภาพที่กรมขนส่งทางบก และเตรียมเอกสารไปตามรายการ
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
2.  สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ
3.  เล่มทะเบียนรถ หรือ สำเนา
4.  ใบเสร็จ หรือบิลเงินสดค่าทำสีรถ ติดอากรแสตมป์ 5 บาท
  (บิลเงินสดต้องลงวันที่ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ลงในบิลถึงวันที่มายื่นเรื่อง ถ้าเกินกำหนด 7 วันจะโดนค่าปรับ 200 บาท)
   

 

 

ในกรณีที่เจ้าของไม่ได้ไปเองต้องเตรียมเอกสารแนบเพิ่มดังนี้ครับ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ดำเนินการไม่ใช่เจ้าของรถ)
2. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้ดำเนินการไม่ใช่เจ้าของรถ)การจดทะเบียนเปลี่ยนสีรถ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.